Verkoopvoorwaarden

 1. Algemeen

  Alle aanbiedingen gedaan op de website van Megastoelen.nl zijn vrijblijvend, tot het sluiten van de koopovereenkomst.

  Door te bestellen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de leverings- en betalingsvoorwaarden van Megastoelen.nl.

 2. Garanties en reparatie

  Megastoelen.nl geeft op haar artikelen de aangegeven garantie. Megastoelen.nl streeft naar het leveren van een juiste prijs-kwaliteit verhouding. Mocht de klant na ontvangst van de bestelling van mening zijn dat de geleverde artikelen niet voldoen aan zijn kwaliteits-verwachting , dan kan de klant dit schriftelijk (via e-mail of per brief) binnen 5 werkdagen aan MEGASTOELEN.NL kenbaar maken, waarna de klacht in behandeling wordt genomen. Houten artikelen reageren, net als hout zelf, op klimaatomstandigheden. In hoeverre is afhankelijk van de plaats waar het artikel komt te staan alsmede van de behandeling van het artikel door de klant. Leer is een natuurproduct en gedraagt zich ook als dusdanig. Eventuele horzelsteken en littekens maken deel uit van de natuurlijke uitstraling van het door ons gebruikte leer. Megastoelen zal eventuele klachten naar alle redelijkheid proberen op te lossen. Alle goederen waarop garantie wordt geclaimed danwel over wordt gereclameerd in de ruimste zin des woords, dienen, na het maken van een afspraak,opgehaald te worden en weer netjes terug gebracht te worden door Megastoelen, tenzij anders is afgesproken. Indien de klant zelf wijzigingen, veranderingen of anderzins het product wijzigt, vervalt direct alle garantie aangaande het product waar garantie voor wordt geclaimd. Klachten kunnen worden gericht aan: Megastoelen.nl Gijsbert Stoutweg 8 4005 LE Tiel 06-186 580 59

 3. Privacy

  De door de klant opgegeven persoonsgegevens worden door Megastoelen.nl in het klantenbestand opgenomen. Deze zullen worden gebruikt ten behoeve van de boordeling, het aangaan en de uitvoering van de koopovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, fraudebestrijding en het voldoen van wettelijke verplichtingen.

 4. Levering, prijzen en transport

  Alle prijzen voor de aangeboden artikelen zijn inclusief BTW en staan duidelijk bij de artikelen vermeld.

  In beginsel zijn alle leveringen af magazijn Tiel. De bezorgkosten bedragen € 49,95 per bezorg adres.

  (m.u.v. de Waddeneilanden en Zeeuws Vlaanderen, friesland). De stoelen worden afgeleverd in de woning.

  Afrekenen dient uitsluitend contant te geschieden, na controle van de geleverde goederen.

  1 week vooraf overmaken behoort, indien gewenst door de klant, tot de mogelijkheden.

  Het risico tijdens het transport van de door de klant bestelde artikelen is voor rekening van Megastoelen.nl, indien Megastoelen.nl de goederen thuis bezorgt.

  Op het moment van uitlevering van de artikelen gaat het risico over op de klant.

  Het risico van eventuele retourzendingen van de artikelen is voor risico van de klant.

  Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland.

  Voor leveringen op de Waddeneilanden en Zeeuws Vlaanderen gelden hogere tarieven, deze tarieven kunnen worden opgevraagd door een e-mail te sturen naar: info@megastoelen.nl

 5. Levertijden

  Indien voorradig worden de door de klant bestelde artikelen zo spoedig mogelijk geleverd aan huis dan wel af magazijn Tiel. Wij streven naar een levertijd van ongeveer 4 weken. Het kan echter voorkomen dan het leer of de stof niet in de juiste kleur voorradig is. Wij zullen echter desondanks toch blijven streven naar een levertijd van de bovengenoemde vier weken. In uiterster gevallen zal de klant op de hoogte gesteld worden van de extra levertijd. Dit mag maximaal 6 weken uitgesteld worden. Megastoelen zal er dan ook alles aan doen om de meubelen zsm bij de klant af te leveren Na vermelde datum Na dit termijn krijgt de klant 5% korting.

 6. Annuleringen

  Producten, stoelen,banken danwel tafels danwel anderzijds die speciaal voor u op maat en/of kleur zijn gemaakt, kunnen niet geannuleerd worden. U dient ten alle tijden uw bestelling te betalen en af te nemen. Annulering van alle overige producten zijn onderhevig aan annuleringskosten van 30% van het aankoopbedrag inclusief BTW.

 7. Schade bij transport

  Indien een artikel beschadigd wordt uitgeleverd, dient de klant Megastoelen.nl binnen 5 werkdagen via de mail of schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien de klacht door fabricage fout of door transportschade geschied zal Megastoelen alle zorg dragen voor het afhaal en terug brengen van de meubelen zonder extra kosten.Maar indien de klacht op onterechte gronden gehonoreerd wordt, dan zal Megastoelen.nl er alles aan doen om het probleem op te lossen. Megastoelen kan hiervoor kosten in rekening brengen voor het afhalen en retour brengen van de meubelen, en voor de eventuele reparatiekosten.